KULLANIM KOŞULLARI

 

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 961744-0 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Merkez Mah., Birahane Sok., Bomonti Ada Eski Bira Fabrikaları Blok No: 1C Şişli, İstanbul adresinde bulunan Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi (“Şirket”), https://tiyatrocraft.com/tiyatro (“İnternet Sitesi”) üzerinden, Şirket’in organize ettiği tiyatro oyunları (“Tiyatro Oyunu(ları)”) ve bunlarla bağlantılı hususlar hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İşbu kullanım koşullarında yer alan başlıklar yalnızca takip kolaylığını sağlama amacına hizmet etmekte olup, işbu kullanım koşullarının yorumlanmasında kullanılamaz.

 

İnternet Sitesi’nde Yer Alan Bilgiler

Şirket, İnternet Sitesi’ni güncellemek için makul çabayı göstermektedir, ancak bazı bilgiler zaman içinde güncelliğini yitirebilmektedir. Şirket, İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin güvenilirliği, doğruluğu, uygunluğu, eksiksizliği veya güncelliği konusunda hiçbir garanti veya beyanda bulunmamaktadır. Şirket’in, kanundan doğan sorumluluk halleri dışında, İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içerik ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır.

Tiyatro Oyunları’nın tarihlerini, başlangıç ve bitiş saatlerini, seyirci sayı sınırlamasını belirleme yetkisi Şirket’e ve Şirket’in iş ortaklarına aittir. Şirket’in ve Şirket’in iş ortaklarının, işbu hususlarda değişiklik yapma ve Tiyatro Oyunları’nı iptal etme hakkı bulunmaktadır.

 

Bilet Alımı

İnternet Sitesi ziyaretçilerinin (“Ziyaretçiler”), herhangi bir Tiyatro Oyunu’na elektronik ortamda bilet almak istemesi halinde, “https://tiyatrocraft.com/bilet-al” linkine erişim sağlayarak (İnternet Sitesi’ndeki “Bilet Al” sekmesine tıklanılarak ulaşılmaktadır) gitmek istediği tiyatro oyununu seçmesi ve uygun bulduğu tarih ve saat için “Bilet Al” butonuna tıklaması gerekmektedir. Bilet satışına ilişkin işlemler, Şirket tarafından değil, Tiyatrolar Bilgi Teknolojileri Yayıncılık Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (tiyatrolar.com.tr) tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket, bilet alımına ilişkin hukuki işlemlerin tarafı değildir.

 

İnternet Sitesi’nin Kullanımında Özel Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ziyaretçiler, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kanunlara aykırı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, diğer Ziyaretçiler’i rahatsız edici, herhangi bir kişi veya kurumun itibarını zedeleyici şekilde ve/veya Şirket’in, Şirket’in iş ortaklarının veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek şekilde veya bu amaçlarla kullanamaz.

Ziyaretçiler, İnternet Sitesi’nin bütününe veya bir bölümüne, İnternet Sitesi’ni barındıran sunucuya veya İnternet Sitesi ile ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz şekilde erişim sağlamaya çalışmamalı, bunları bozacak, değiştirecek, yok edecek veya herhangi bir şekilde teknik işleyişe zarar verecek ve/veya üçüncü kişilerin İnternet Sitesi’ne erişmesini veya kullanmasını engelleyecek veya zorlaştıracak faaliyet, eylem ve işlemlerde bulunmamalı ve bu tür teknolojileri (spam, virüs vb.) yaymamalıdır.

Ziyaretçiler, İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir içeriği kopyalamamalı, çoğaltmamalı, yayımlamamalı ve üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır.

Şirket, İnternet Sitesi’nin Ziyaretçiler tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri, kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde almaktadır. Ancak, Şirket, İnternet Sitesi’nin virüs, trojan vb. kötü amaçlı yazılımlardan tamamen arındırılmış olduğu yönünde herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. Ziyaretçiler, kötü amaçlı yazılımların veya saldırıların kendi donanım ve ekipmanlarına zarar vermemesini sağlamak üzere ilgili ekipman ve donanımların ihtiyaçlarını karşılamalı, gerekli tüm önlemleri almalı, bakım ve güncellemeleri yapmalıdır. İnternet Sitesi’nin kullanımından kaynaklı olarak Ziyaretçiler’in bilgisayarlarına veya başka herhangi bir ekipmanına, bunlarda bulunan verilere veya herhangi bir teknolojiye zarar veren trojan, virüs veya benzer kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle oluşabilecek kayıp ve zararlardan Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

İnternet Sitesi’nde, üçüncü kişilerin internet sitelerine link verilebilmektedir. Şirket’in söz konusu internet sitesi içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunların kontrol ve sorumluluğu Şirket’e ait değildir. Şirket, üçüncü kişilere ait internet sitelerinin kullanımı nedeniyle Ziyaretçiler’in bilgisayarında veya başka herhangi bir ekipmanında, bunlarda bulunan verilerde veya herhangi bir teknolojide meydana gelecek kayıp ve zararlardan sorumlu olmadığı gibi, Ziyaretçiler’in söz konusu internet sitesinde yer verilen bilgiler doğrultusunda aldığı karar ve yaptığı işlemler ve bunların sonuçlarından da sorumlu tutulamaz.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, İnternet Sitesi’nde bulunan bütün logo, marka, tasarım, yazılı, resimli, sesli grafik, video vb. her türlü içeriğin tüm fikri mülkiyet hakları, Şirket’e ve/veya Şirket’in iş ortaklarına aittir. Bunlar, Ziyaretçiler tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve/veya yayımlanamaz. Ziyaretçiler, Şirket’in, Şirket’in iş ortaklarının veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunamaz.

Ziyaretçiler’in yukarıda belirtilen materyalleri kullanmaları nedeniyle ortaya çıkacak zararlardan, Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Sorumluluk ve Tazminat

Şirket, ı̇ştı̇raklerı̇, lisans verenleri̇ ve tedarı̇kçı̇lerı̇, yasaların izin verdı̇ğı̇ en geniş ölçüde, ticari̇ elverı̇şlı̇lı̇k, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi̇ ve belirli̇ bir amaca uygunluk ile ı̇lgı̇lı̇ zımni̇ taahhütler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni̇, tüm taahhüt ve sorumlulukları reddeder. Özellikle Şirket, iştirakleri, lisans verenleri̇ ve tedarı̇kçı̇lerı̇, işbu İnternet Sitesi veya bu İnternet Sitesi’ne "bağlantı verilen" internet sitesi/internet siteleri üzerinden veya bunların kullanımı yoluyla sağlanan ı̇çerı̇klerin, yazılımların, metinlerin, grafiklerin, araçların, bağlantıların veya diğer ı̇letı̇şı̇mlerı̇n doğruluğu, güvenı̇lı̇rlı̇ğı̇, tamlığı, güncelliği̇ veya uygunluğu konusunda hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

Ziyaretçiler, bu kullanım koşullarını ihlal etmelerinden kaynaklı olarak Şirket’in, yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, tedarikçilerinin ve üçüncü taraf ortaklarının, makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, uğradıkları tüm kayıp, masraf, hasar ve maliyetlerini tazmin etmeyi, anılan kişileri savunmayı ve zarara uğramalarını engellemeyi kabul ederler.

Diğer Hususlar

Şirket, herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nde iyileştirme veya yenileme çalışmaları gerçekleştirebilir; bu nedenle, İnternet Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu kullanım koşullarını, çerez politikası ile diğer politikalar, şartlar, sunulan bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü içeriği dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşburada belirtildiği şekilde bir değişiklik yapması halinde Şirket, ilgili değişikliği, İnternet Sitesi’nde ilan eder. Söz konusu değişiklik, İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanır.

İşbu kullanım koşulları ile İnternet Sitesi’nin kullanımı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlar çerçevesinde yorumlanır.

İşbu kullanım koşulları ile İnternet Sitesi’nin kullanımından doğan veya bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

22.04.2024

İLETİŞİM

Ticaret Unvanı: Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi

Ticaret Sicili Bilgileri: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 961744-0

Merkez Adresi: Merkez Mah. Silahşör Cad. Birahane Sok. Bomontiada Eski Bira Fabrikaları No: 1 / C Blok Kat: 2 Şişli / İstanbul

E-Posta Adresi: info@tiyatrocraft.com

Telefon No: 0 (212) 234 73 48 / 0 (212) 234 59 84

Craft Tiyatro © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım ve altyapı hizmetleri tiyatrolar.com.tr tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sayfasında yüksek güvenlikli 2048-bit SSL kullanılmaktadır.

Craft Eğitim Kültür Sanat ve Organizasyon Anonim Şirketi veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kişiler verilerinizin korunması için sair mevzuat uyarınca idari ve teknik önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, aktarılması, imhası ve anonimleştirmesine ilişkin detaylı ve güncel politikalarımıza ulaşmak için tıklayınız. Başvuru formunu indirmek için tıklayın.